26 Σεπ 2013

Μειώσεις στους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ για πολύτεκνους και ηλικιωμένους


    Φθηνότερα θα παρέχει το νερό, λόγω οικονομικής κρίσης, σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά και σε υπερήλικους άνω των 75 ετών, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, η ΕΥΔΑΠ.   Οπως αποφάσισε σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, οι παραπάνω ομάδες, θα πληρώνουν μειωμένους λογαριασμούς νερού, και συγκεκριμένα:
  - Οι τετραμελείς οικογένειες (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) ως και 6μελείς οικογένειες, θα έχουν έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.  

 - Οι 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, θα έχουν έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης. 

  - Οσον αφορά στις 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, αυτές θα έχουν έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.  

 Μάλιστα η έκπτωση θα χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.   Επίσης έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης θα έχουν και όσοι:   - είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)   - έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως και   - ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.  

  Για τους υπερήλικες, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ μαζί τα παρακάτω δικαιολογητικά: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ) και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.   Το κοινωνικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου και η διάρκειά του είναι για ένα έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: