12 Μαΐ 2014

   Σήμερα δεν υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα. Συνεπώς 

ξεκίνα από τα απλά: μπορεί να είναι μάτι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: